Основни дейности

Д-р Станчо Проданов извършва оперативни интервенции в областта на